I denna video djupdyker jag i vad en “ritual” är, och hur vi kan delta i ritualer utan att veta om det.

Ritualer kan skapas omedvetet eller medvetet, och jag tar upp bägge fenomen. En ritual är resultatet av upprepade handlingar, som genererar en specifik energistruktur och kraftfält. Som sedan lever sitt eget liv. En ritual innehåller symboler, objekt, människor dit fokus riktas, som sedan i sig får egen kraft.

Ett exempel på en omedveten ritual kan vara hur en kultur bildas. Mexikans kultur kan många förknippa med allt från sombreros, tacos och kaktusar. Och det kan räcka med att se en ‘sombrero’ för att den symbolen snabbt ska kasta in dig i den mexikanska kulturens kraftfält. Det gäller för alla att vara aktsamma över de ‘ritualer’ vi deltar i, och att ta vara på vart vi lägger och deltar med vår energi.