Folk har på sistone börjat lägga mer och mer märke till strimmorna i himlen som aldrig försvinner. I decennier har detta fenomen inofficiellt kallats för “chemtrails” då vissa flygplan tycks medvetet sprejar ut t.ex. aluminium och barium.

Det intressanta är att myndigheterna verkar ha schizofreniska förklaringar till fenomenet. Å ena sidan så menar de på att chemtrails är en “konspirationsteori”, men å andra sidan så pratar de öppet om “geoengineering” och “stratosfäriska aerosolinjektioner”.

Från en av mina Facebook-posts.

Det är bara på senare tid som de börjat gå ut öppet med att manipulera vädret. Jag kommer som sagt ihåg hur detta betraktades som stolliga konspirationsteorier för bara några få år sen. Men detta har varit en grej som man har experimenterat med i minst 70 år.
På 1950-talet så utförde Storbritannien något som hette Project Cumulus (även Operations Witch Doctor) där de försökte kontrollera vädret via molnsådd. Det spekuleras om att operationen orsakade Lynmouthfloden.

Och för de som har svårt att ta in detta så bör man kanske fråga sig själv varför det finns avtal mellan länder kring vädermanipulation. 1977 så hade FN en miljömodifieringskonvention (ENMOD) där man skulle komma överens om att inte använda vädermanipulation inom krigsföring.1996 släpptes ett dokument av USA:s flygvapen där de skrev om metoder och teknologier för vädermanipulation: Owning the Weather in 2025.

Jag fann även en text om detta i ett av Sveriges SOU-dokument (Statens Offentliga Utredningar) från 1974:

Spindelnätet av organ och handlingsprogram

Samma SOU-dokumentet från 1974 fortsätter även att prata om Romklubben (1968). Detta är ett nätverk i spindelnätet som startades för att manipulera miljörörelsen i syfte för centralisering.

I Romklubbens egna publikation “The First Global Revolution” kan man läsa på sida 108:

“Kan vi leva utan fiender? Alla stater har blivit så vana med att klassificera dess grannar som vänner eller fiender att den plötsliga frånvaron av en traditionell motståndare har lämnat regeringar och folket med en stor tomhet. Nya fiender måste därför identifieras, nya strategier uttänkas, nya vapen uppfinnas.”

Den fortsätter på sida 115:

“På jakt efter en gemensam fiende mot vem vi kan komma samman, så kom vi fram till att idén om förorening, hotet från global uppvärmning, vattenbrist, svält och liknande, skulle passa perfekt. I dess totalitet och dess interaktioner så utgör dessa fenomen ett gemensamt hot som måste konfronteras av allihopa tillsammans. Men genom att utse dessa faror som fienden, så trillar vi i fällan … nämligen att förväxla symptomen med orsaken, och det är endast genom attityd- och beteendeförändring som vi kan övervinna dem. Den riktiga fienden är således mänskligheten själv.”

Maurice Strong (medlem i Romklubben 1970-2004) var generalsekreterare för ‘Förenta Nationernas konferens om mänsklig miljö’ som hölls i Stockholm 1972. Redan då skrämde han upp mänskligheten att vi bara hade 10 år på oss att hejda katastrofen. I samband med Stockholmskonferensen så skapades Förenta Nationernas miljöprogram (UNEP), som 1988 tillsammans med Meteorologiska världsorganisationen (WMO), etablerade Förenta nationernas klimatpanel (IPCC) där all denna propaganda spys ut kring hur vi alla kommer att dö på grund av klimatet.

Maurice Strong höll även i Earth Summit i Rio 1992 vilket ledde till Förenta Nationernas Agenda 21 (i sin tur delmålen Agenda 2030), vars handlingsprogram säger att fascism och total kontroll kommer vara enda sättet att rädda oss från klimatet.


“Är inte det enda hoppet för planeten att den industriella civilisationen kollapsar? Är det inte vårt ansvar att införa detta? “

Citat från Maurice Strong, 1992

Men varför manipulera vädret?
Att manipulera vädret på specifika ställen kan vara en metod för att sälja in andra illusioner som man har pushat för i åratal. Precis som när vi skulle vara livrädda för Covid-19, så verkar det som att de pushar lika hårt nu att vi ska vara rädda för värmen. Samtidigt verkar de vara väldigt kreativa att hitta nya sätt att mäta temperaturen på: Bland annat genom att mäta från marken där det är mycket varmare eller genom sätta mätinstrumenten på flygbanor (RAF Coningsby) där jetmotorer bränner förbi regelbundet.

Precis som med virusteorin så finns det lika lite bevis för teorin om global uppvärmning. För er som har läst min artikel “Datamodellen som skrämde regeringar till nedstängning“, så kommer ni inte bli förvånade att lära att precis som när Neil Fergusons datormodeller (Imperial College i London) förutspådde att miljontals skulle dö av Covid-19 om man inte stängde ner världen, så förutspådde även hans datormodeller att många stora städer skulle ligga under vatten idag.

Det är löjligt många som är kritiska till klimatfrågan, men precis som med censuren kring Covid, så kommer du aldrig få höra dem på TV.

Geolog och fysiker Nils-Axel Mörner, ordförande för International Commission On Sea Level Change [ICSLC] som är en del av  International Union For Quaternary Research [INQUA], var väldigt högljudd om att inte havsnivån ökade.
I artikeln “The greatest lie ever told” skriver Christopher Booker:


“När [Dr Nils-Axel Mörner] blev tillfrågad att verka som en ‘expertgranskare’ för IPCC:s två senaste rapporter, så var han förvånad att inse att inte en enda av de 22 bidragande författarna för havsnivåer var en specialist i ämnet; inte en enda’. Ändå har resultatet av all denna ‘avsiktliga okunnighet’ och förlitande på riggade datormodeller blivit den mest starkaste drivkraften för hela värme-hysterin.”

Vi har även David Evans som var konsult i 11 år för Australian Greenhouse Office (nu ‘Department of Climate Change’) som gick ut och sa att debatten kring global uppvärmning har nått galna proportioner:

“Jag är en vetenskapsman som förr var med på koldioxid-pengatåget, förstod bevisen, var en gång en alarmist, men är nu en skeptiker. “


“Idén att koldioxid är den huvudsakliga anledningen för senare tidens globala uppvärmning var baserat på en gissning som motbevisades med empiriska bevis under 90-talet. Men pengatåget var för stort, med för många jobb, industrier, handelsvinster, politiska karriärer, och möjligheten till en världsregering och total kontroll som följd. Så istället för att erkänna att de hade fel, så upprätthåller regeringar och dess klimatforskare nu skandalöst fiktionen att koldioxid är en farlig förorening. “

http://web.archive.org/web/20160914193110/http://sciencespeak.com/rally.pdf

Och i samma anda för censur till följ av Covid-eran, så har vi nu även diverse länders regeringar som kastar pengar på Stockholm Environment Institute (SEI) för en kampanj att ändra posterna på Wikipedia som ifrågasätter klimathotet. SEI har på sin tur så klart starka kopplingar till FN:s IPCC.

Slutligen…

Om nån av mina läsare råkar ha planer på att gifta sig, så kan jag tips om detta företag! För bara strax över en miljon kronor så kan Oliver’s Travels garantera er ett regnfritt bröllop.Men ut över detta, glöm nu inte bort att vara absolut livrädda. Nudging-företag arbetar hårt tillsammans med myndigheter och nyhetsmedier så ni inte glömmer bort det. Här får ni lite nyhetsrubriker som påminnelse: