Vi har fått lära oss att virus och mikrober kan göra oss sjuka. Men har du tänkt på varför det just kallas för mikrobteorin? För det är precis vad det är: En teori.

Jag hittade en intressant mainstream text från Wikipedia:

Mikrobteorin eller Bakterieteorin (engelska: germ theory of disease) är den för närvarande accepterade vetenskapliga teorin om infektionssjukdomarnas uppkomst. Enligt teorin kan olika mikrober vars storlek gör dem omöjliga att se med blotta ögat invadera kroppen och orsaka sjukdom.

Virus historia

Bakterier går att se genom ett ljusmikroskop. Deras roll kring sjukdomar går dock att debattera. Om man frågar en bakteriolog vad som kommer först: terrängen eller bakterien, så är svaret alltid att miljön (terrängen) är det som tillåter mikrober att frodas. Så ”krisen” som kroppen har producerat fram resulterar att bakterierna förökar sig genom att skapa de rätta förutsättningarna för bakterier att mutera till giftiga var-producerade mikroorganismer. Att således beskylla bakterier för att ha orsakat sjukdomen i våra kroppar, skulle kunna vara som att beskylla likmaskarna för att ha dödat älgen i skogen. Eller potentiellt beskylla brandmännen för att ha startat branden.
Men på 1800-talet upptäckte man vissa sjuka individer som inte alls bar på dessa “smittsamma” bakterier. Då drog man slutsatsen att de måste ha att göra med en ännu mindre mikroorganism som man ännu inte kunde se, som de kallade “virus”.
Elektronmikroskopet uppfanns sedan på 1930-talet, vilket var 100 gånger så kraftfullt, men inte ens då kunde man se dessa “virus”. Där borde man kastat virusteori i sjön, men nejdå, miljardärer såg till att hålla teorin vid liv. På 1950-talet kom äntligen John Enders och räddade dagen, genom att uppfinna sin “isoleringsprocess” (som inte har något med isolering att göra) virologer använder än idag för att “bevisa” ett virus.

Förtydligande av ‘isolering’

Detta är ett ord som förvirrar vissa människor så låt mig förklara det på följande sätt. Tänk er att man har en blombukett med ett dussintals olika sorters blommor: rosor, nejlikor, tulpaner, lavendel, orkidéer, m.m. Du märker att du får en allergisk reaktion av blombuketten. Vi säger att du misstänker att det är rosorna du är allergisk mot. Vad skulle du behöva göra för att försäkra dig om dina misstankar? Det enda logiska vore att isolera rosorna, d.v.s. separera rosorna från blombuketten, för att se om det är de (och inte någon annan blomsort) som utlöser din allergiska reaktion.

John Enders process för virusisolering
Enders process gick ut på göra motsatsen. Han tog snor från ett sjukt barn som man utgick ifrån bar på mässlingsviruset. Han blandade snoret med mjölk (2 ml), fostervatten från ko (90%), embryo-extrakt från ko (5%) och hästserum (5%). Sedan injicerade man in detta i vero-celler (apnjure). Sedan svälte han cellerna på näring. För att bli av med bakterierna så kastade han in antibiotika, i detta fall penicillin och streptomycin. Problemet är att detta är nefrotoxiska läkemedel, vilket betyder att det är giftigt för njurar. Idag använder man t.ex. gentamicin och amfotericin, och även de är giftiga för njurar. Detta blandas alltså med redan svältande celler från (ap)njurar. Processen resulterar sedan i en s.k. “cytopatisk effekt” vilket betyder att cellerna självdör, och detta menar man är orsakat av “viruset”. Nu efter att äntligen ha lockat fram dem så kunde Enders även för första gången se dessa “viruspartiklar” i sin sörja. Men är dessa partiklar verkligen “virus”? I samma studie så skriver han följande:

Ett andra prov införskaffades från en icke-injicerad kultur av apnjureceller. De cytopatiska förändringarna som framkallades i den obefläckade preparationen kunde inte med säkerhet urskiljas från virusen isolerade från mässlingen.

Detta betyder att Enders provade samma experiment igen, fast denna gången utan virus, men fick samma resultat. Cellerna självdog och han kunde återigen se dessa “viruspartiklar”. Med andra ord, dessa “virus” dök upp utan att det fanns något virus där i.

Analogi för virusisolering

Tänk er att alla som läser detta sitter i ett rum tillsammans. “Vad är det som stinker?!”, utbrister någon plötsligt. Alla märker av denna ohyggliga stank och börjar spekulera vad det kan bero på. I verkligheten skulle det kunna vara allt från en trasig toalett till möglig mat i kylen.

Personligen kommer jag dock med anklagelsen att det är en av oss som stinker och pekar ut den jag anser vara skyldig. För att bevisa min tes, så borde jag separera denna personen från huset och alla andra. Sen borde jag exponera min eller någon annans näsa för denna stinkande individ för att kunna fastställa att han verkligen är skyldig. Men tänk er då att jag istället väljer att göra motsatsen genom att låta individen sitta kvar i rummet bland alla andra. “Ingen går härifrån förrän vi vet vem den skyldige är”, säger jag.

Därefter börjar jag kasta ut all mat som finns i huset, så jag kan utsätta er alla för svält. I detta exemplet leder det till att alla era levrar börjar frisätta ketonkroppar, vilket i sin tur leder till att det börjar stinka ännu mer i rummet. Inte nog med det! Jag släpar sedan in ett stort lass med gödsel och börjar kasta det på allesammans. “Jag sa ju att det var någon som luktade”, ropar jag entusiastiskt.

Nu stinker det något så fruktansvärt att alla börjar kräkas. Jag tar därefter fram kameran och tar ett gruppfoto som jag sedan visar upp för omvärlden. Jag pekar på allt kräk, påstår att sörjan ska föreställa en enhörning och säger: “Detta är orsaken till stanken!”

…Och såhär bevisar virologer att virus existerar samt orsakar sjukdomar…

“Men var kom stanken ifrån då?”, hör jag läsaren ropa. Väl, i detta fallet hade nån av oss lagt ut råttgift i huset, vilket hade lett till en massa döda och stinkande råttor.

Om det inte är virus, vad är det då man ser?

Samma sak som med Enders kontrollexperiment så hade f.d. virolog Stefan Lanka som finansierade fram ett laboratorium 2021 där även de lyckades få fram viruspartiklar utan att något virus var närvarande. Med hjälp av en ‘in silico’-dator så fick de även fram den teoretiska genomsekvensen för Covid-19-viruset.

Varför? För det är inte “virus” de faktiskt ser, det är bråte från cellerna de har haft ihjäl genom att utsätta dem för antibiotika och svält. Processen går helt enkelt ut på att förgifta cellerna i en cellkultur, vilket resulterade i cellernas förfall och det producerades exosomer/extracellulära vesiklar (bråte från döende celler) som man sen misstar för att vara s.k. “virus”. Vetenskapen idag erkänner t.o.m. att de inte kan urskilja “virus” och bråtet. Från VIRUSES, maj 2020:

…En pålitlig metod som faktiskt kan garantera en fullständig seperation [från virus och extracellulära vesiklar] existerar inte.

Hur kan man peka ut dessa “viruspartiklar” endast med ögonen när de SAMTIDIGT erkänner att de inte kan se skillnaden på virus och exosomer/extracellulära vesiklar (bråte från döende celler)?

Varför inga kontrollexperiment?

Hur kommer det sig att virologerna inte behöver göra kontrollexperiment, medan resten av forskningsvärlden kräver det? Varför har virologerna ett frikort? Hade de utfört ett kontrollexperiment (d.v.s. samma process fast utan ett virus i proverna), så hade de märkt att samma viruspartiklar hade dykt upp. Det är nästan som att man medvetet har satt upp denna bluff så de kan fortsätta lura sig själva.
Varför kallas det för “isolering” när ingen form av isolering äger rum? Varför isolerar de bara inte partiklarna på riktigt, utsätter försöksdjur för dem och ser om de blir sjuka? Det är inte ett tekniskt problem att isolera “virus” för det har gjorts förut med vad de kallar bakteriofager. Varför inte med “riktiga virus”? Det är allt de behöver göra för att stilla denna debatt, men de gör det inte, för de hade då förmodligen insett att dessa “viruspartiklar” inte orsakar en enda sjukdom.

Slutsats
Nu undrar ni kanske fortfarande varför alla i världen tror på virus, från sjukhus, till regeringar till media, varför det lärs ut i skolorna etc.

Finansiering, propaganda och censur. Finansieringen möjliggör propaganda och censur. All alternativ forskning och förklaring till vad som gör dig sjuk stoppas. Det är bara att se till hur det är idag, du censureras omedelbart om du går emot virusteorin.

Precis som vilken sekt som helst är alternativa åsikter inte välkomna, riktig fakta censureras och väsentlig information hålls effektivt borta från offret.

Virusteorins debut var finansiering av virusstödjande forskning och utbildning tillsammans med en kampanj att störta dåvarande hälsoexpertis.

Du kan fråga vilken människa som helst som är utövare av virusteorin, och de kan sällan besvara frågan “vad är beviset för virus”. De som tröttnade på denna falska teori om virus erbjöd stora summor pengar för den person som kunde ta fram ett enda bevis för att virus existerar, detta har aldrig gjorts.

Slutligen, varför får du på YouTube säga att Covid-19-viruset kom från ett labb, samtidigt som de enligt sina policys inte tillåter att man “uttryckligen förneka att covid-19 existrerar”? Varför tillåter inte Facebook att du länkar vår hemsida på deras plattform? Inom all framgångsrik propaganda så måste du organisera och finansiera bägge sidor.