Oavsett vad man letar efter, så finns det något som är viktigare, innan man börjar leta efter något, vad än det är. Först behöver man vara trygg med sig själv.

Illustration – Niclas

Det betyder inte att man behöver ha alla svar om sig själv. Att man behöver veta vad man ska göra eller vart man är på väg. Att vara “trygg i sig själv” betyder egentligen bara att man “litar på sig själv”.

Att “lita på sig själv” är väldigt nära till att hitta sig själv.

Att lita på sig själv gör att du kan ställa frågor till dig själv och få tillbaka trygga svar. Svar du kan lita på. Det betyder att du kan uppleva en trygg relation. Det betyder att oavsett hur knasigt livet blir, så finns det en fast trygg plats att utgå från; dig själv.

När du har denna relation, först då kan du egentligen urskilja sant från falskt. Det är vad trygghet innebär. Innan denna koppling till dig själv, har du ingen direkt möjlighet att veta vad som är sant och falskt. Du kan söka efter saker på utsidan, men vilket värde har de för dig?

Vissa börjar i fel ände, de har inte denna relation till sig själva, de söker på utsidan med hopp om att hitta trygghet och svar; något som känns rätt, där.

Om du inte känner dig trygg med dig själv kommer du söka trygghet på utsidan, och hur den tryggheten än ser ut kommer den alltid innebära kontroll. Helt enkelt därför att om någon gör dig beroende av dem för trygghet, söker de kontroll; om de inte genuint söker hjälpa dig i att lita på dig själv.

Och där har vi det igen. Om du ännu inte funnit trygghet i dig själv, så kommer en godhjärtad människa söka hjälpa dig att finna den. Lära dig att lita på dig själv, bli trygg med dig själv, men aldrig utnyttja situationen och låta dig förbli osjälvständig och otrygg.

En människa som litar på sig själv och är trygg med sig själv, kan fortsätta sträva längs en väg där den stora frågan är “att vara sann mot sig själv”. De vet att de inte letar efter externa svar, lika mycket som sanningen om dem själva.

Men en individ som inte ännu funnit denna inre trygghet, denna nära relation, ställer sig frågan “vad går livet ut på”. De söker svaret som aldrig kan finnas. För “externt”, det vill säga “utan relation”, finns bara lösa delar, utan sammanhang och syfte.

Utsidan visar detta i all sin tydlighet med separation, falskhet och kontroll.

Helt enkelt, därför att allt i universum är och alltid var – relationer.

Utan relation går sökandet utåt, externt och är utan slut och utan mening. Med relation går sökandet inåt, till mening och svar.

När utsidan söker “svar” söker de “objektivt”. Med det fatala misstaget att verkligheten som så inte är objektiv, utan subjektiv i sitt relaterande. Utan “meningen” och “skapandet” där du själv är delaktig, kan det meningsfulla svaret inte finnas.

Människan har den märkliga uppfattningen, att hon ska kunna se “svaret” utan att själv vara del av den.

Och då har man alls inte förstått vad livet är. Livet är levande, och livet är vad det är genom sitt skapande. Du kan aldrig vara en del utanför skapelsen, och därför heller aldrig iaktta skapelsen utanför dig själv. Däremot kan du insistera på att vara i denna relation till skapelsen som givetvis blir en villfarelse och som bara kan bekräfta ett svar du aldrig kan komma åt.

Vill du ha svar, vilka svar dessa än är, börja där allt börjar och där allt lever för evigt, börja i relationen.

Har du redan denna trygga relation till dig själv; underbart. En trygg relation till sig själv utmärks även av trygga relationer till utsidan 💜

Men om du ännu inte riktigt är där än, så är det hög tid att få bli trygg med dig själv! Du kan pröva att säga orden “Jag är den jag är för att jag är den jag är“. För det du är, är redan uppburet och behöver ingen förklaring.