Min intention med mitt arbete har varit att belysa hur absurd den värld vi följt och reagerat på utanför oss är. Det är inget man behöver filosofera sig till heller, det går att ta fram konkreta fakta som visar vilken gigantisk lögn allting är.

Det är inte upp till mig, eller någon annan att ge dig instruktioner för ditt liv, eller hur du väljer att handskas med den information du tar till dig. Det är när du lägger ansvaret UTANFÖR DIG, på någon annan som ska rädda dig och fixa ditt liv som jag menar att du får allting om bakfoten.

Den stora frågan är vad “du” själv ska göra, ingen annan.

Ett bra exempel på detta är den så kallade ”Q-rörelsen”, som fått massvis med människor att sitta handlingsförlamade i väntan på att någon annan ska frälsa deras liv och tillvaro och rädda dem. En i min mening, så självklar psykologisk operation, gjord för att skapa en passiv skara människor, som även fast de misstänker att något är fel, inte gör något utan väntar på att någon annan ska göra det.

Den största Hemligheten av alla, är att förstå att lögnerna som jag belyser i den yttre världen egentligen bara är en spegel av vad som händer i den inre världen. D.v.s. mörkret jag belyser på utsidan är egentligen något jag i själva verket belyser på insidan av mig själv, för att lära mig acceptera att det finns, samt kunna frigöra det. Men om utsidan egentligen bara är en manifestation av insidan, så blir det även väldigt självklart att det är från vårt inre vi kommer lösa det yttre. Att fortsätta kamma vår spegelbild kommer inte hjälpa.

Om du vill veta vad jag tror är lösningen på världens problem, titta på dig själv, titta på det liv du själv lever och vad du gör för din förändring.

En ‘lilla mig’-mentalitet kommer att skapa ett ‘lilla mig’-liv.