Pfizer ville försegla internt och konfidentiellt dokument på 80,000 sidor i 77 år, men förfrågan fick avslag av en domare. Datan i dokumentet täcker de första 2½ månaderna mRNA-vaccinet fanns på marknaden.

Med full vetskap från Pfizers sida, så var det redan vid den perioden 1,223 dödsfall p.g.a. vaccinet.

De studerade även sprutans effekt på 270 graviditeter.

124 av dessa mödrar (nästan hälften) led av biverkningar, varav 49 icke-allvarliga samt 75 allvarliga.

Något oroväckande är att de påstår i dokumentet att de inte vet hur det gick med utfallen för 238 av dessa graviditeter. Men av de resterande 34 så blev det i alla fall följande ‘utfall’:

-1 normal

-5 fortfarande “pågående”

-28 missfall.

Ordagrant från deras dokument: “23 missfall; 2 intrauterin fosterdöda; 2 för tidigt födda med neonatal dödlighet; 1 missfall med neonatal dödlighet.”

När det kom till Pfizers data kring amning så fick 17 av 133 spädbarn symptom via amning från injicerade mödrar med bl.a. följande symptom:

Feber, klåda, irritabilitet, infantila kräkningar, diarré, insomnia, etc.

Det fanns även 9(!) fulla sidor med biverkningar och dödsfall.

Att världen förlitar sig på massföretag som har en historia av att inte bara bli stämda flertal gånger för bl.a. biverkningar av läkemedel men även för falsk marknadsföring (med en böteslapp på $2,8 miljarder från 2009) är och förblir obegripligt för mig.

*𝙀𝙛𝙩𝙚𝙧 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙚𝙣 𝙤𝙫𝙖𝙣 𝙨𝙖̊ 𝙛𝙖̊𝙧 𝙢𝙖𝙣 𝙚𝙣 𝙝𝙚𝙡𝙩 𝙣𝙮 𝙨𝙮𝙣 𝙥𝙖̊ 𝙛𝙤̈𝙡𝙟𝙖𝙣𝙙𝙚 𝙫𝙞𝙙𝙚𝙤 𝙛𝙧𝙖̊𝙣 𝙁𝙤𝙡𝙠𝙝𝙖̈𝙡𝙨𝙤𝙢𝙮𝙣𝙙𝙞𝙜𝙝𝙚𝙩𝙚𝙣.