Stora Blomman meditationen har alltid hållits på onsdagar 19:00-19:15. I och med att jag sänder live en gång i veckan har jag valt att integrera denna live med meditationen. Min live-sändning öppnar nu med meditationen. Men meditationen är till för alla, och alla kan vara med vart än ni är och befinner er.

Eftersom processen vi är i är långt kommen så är det dags att uppdatera denna meditation.

Förr så tog vi oss till en plats upp i rymden, så att vi som kommit hit för att hjälpa till i denna process på Jorden, fick ta oss en bit ifrån Jorden för att stråla samman med de olika grupper utifrån som alla är del av samma arbete.

Detta är nu förändrat.

Dessa möten är nu här, där vi är.

Detta beror på att de utomjordiska grupperna och den dimension de arbetat från mer och mer sammanstrålar med den nivå vi håller på att nå nu när vi vaknar upp och öppnar upp oss till oss själva. Du själv håller på att bli den ”utomjording” du egentligen är.

Länge har allt ”liv” här varit instängt och förtryckt, men nu håller allt på och bryter igenom, och detta kommer du uppleva.

Denna meditation har alltid haft som intention att förena vårt gemensamma syfte och vår gemensamma kraft att förverkliga det som vi kom hit för att göra.

Jag vill också med denna meditation starkt förmedla att ingen kraft i universum står över någon annan. Allt som existerar står under samma lag, alla är lika upplyfta. Därför är vi på riktigt systrar och bröder.

Det är oförmågan att se sig själv som jämlike med alla andra, som skapar in de illusoriska begreppen om hög och låg. Om du inte kan se allt liv omkring dig som en jämlike betyder det att du antingen ser dig själv som högre och därmed missbrukar livet under dig, eller så ser du dig som lägre och blir missbrukad av något högre. Missbruket fortsätter bara så länge vi har denna frö av idé i vårt sinne.

I denna meditation möts alla som jämlikar, som bröder och systrar, låt detta i sig vara en länge efterlängtad healing som äger rum.

En “Meditation” är inte en vandrande tanke eller en fantasi, utan du kan förflytta dig med din tanke och skapa med din tanke, du kan röra dig bortom den begränsning som denna illusoriska plats rest. Även om jag kallar denna samling en “meditation” är kanske ordet “möte” eller “samling” en bättre beskrivning.

I denna meditation förenas alla med samma syfte, alla som kom hit med intentionen och viljan att hjälpa Jorden och sina systrar och bröder. Alla dessa är välkomna att förenas tillsammans i denna kallelse och samling.

Det finns inget som samlar oss förutom detta gemensamma syfte, som var och en har i sitt hjärta.

Det finns inget måste som samlar oss, det är ingen påtvingelse som samlar oss, det är ingen högre makt som samlar oss, utan all makt som någonsin givits någon är var och ens kallelse inifrån sitt eget hjärta.

Alla utomjordiska grupper, oavsett varifrån du är eller vem du än må vara, står under samma lag som alla sina systrar och bröder.

Det är med stolthet, glädje och vilja som vi samlas, och det är med kärlek för livet och för varandra som vi gör detta.

Beskrivning av hur Meditationen går till

Sitt eller ligg ner någonstans du är bekväm. Slut ögonen. Tänk dig att du reser dig upp och går ut genom dörren så att du kommer utomhus.

Väl utomhus ”sväva” uppåt tills du svävar över hustak och träd, om du har höghus runt dig, bara fortsätt sväva uppåt tills du är över alla hustak och himlen är fri.

Där så ser du fullt med människor som också samlats, och du tar händerna hos dem som är närmast dig.

Nu ser du att alla människor, i alla länder, över hela Jorden, samlas över marken, ge vittnesmål till sin intention och ta varandras händer. Låt detta möte lysa över Jorden och visa att ljusets tid är inne och mörkrets tid på väg att lämna våra sinnen.

Bland denna skara människor kan du även se våra systrar och bröder från olika utomjordiska grupper med samma glädje och kärlek som du själv.

När vi tar varandras händer står vi alla i samma intention. Vi är inte i huvudet och tänker, utan vi står med öppna hjärtan.

Vi står i denna gemenskap genom hela meditationen. Under denna meditation, som faktiskt är ett verkligt möte, ska du bara hålla ditt hjärta öppet och känna den gemensamma energin. Det är alltså bra om du undviker att gå in i tanke, om det gör att du så att säga hamnar i huvudet och hjärtat stängs. Så se till att behålla ditt hjärta öppet. Det är däremot vanligt att du kan få in bilder och budskap, bara låt dem komma in, och analysera dem efteråt.

När meditationen är över tacka och säg farväl till dem du ser omkring dig, sänd ett tack i ditt hjärta till alla du delat denna upplevelse med, och återvänd sakta till ditt rum och öppna ögonen.

Låt denna meditation vara en stor tröst och styrka genom den sista biten i processen vi har kvar, med de utmaningar som kommer följa.

Vi syns där! 🌸