CIA record #104-10406-10110
(*𝘚𝘦 𝘢̈𝘷𝘦𝘯 𝘖𝘱𝘦𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘔𝘰𝘤𝘬𝘪𝘯𝘨𝘣𝘪𝘳𝘥)

Visste du att CIA bär ansvaret för att ”konspirationsteori” används i den utsträckningen den gör idag? På 60-talet uppmanade CIA nyhetsbyråer (som de kallade sina “propaganda-tillgångar”) att kalla folk konspirationsteoretiker för att tysta meningsskiljaktigheter.

Definitionen av konspiration: ’sammansvärjning, hemligt samarbete mellan två eller fler individer med dunkelt, olagligt eller illasinnat syfte.’

CIA:s påverkanskampanj att kalla folk för ’konspirationsteoretiker’ var per definition en konspiration i sig själv.

“Under de 45 åren 𝗶𝗻𝗻𝗮𝗻 CIA:s PM kom ut, så hade termen 𝗸𝗼𝗻𝘀𝗽𝗶𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀𝘁𝗲𝗼𝗿𝗶 dykt upp i Washington Post och New York Times endast 𝟱𝟬 gånger, eller en gång om året. Under de 45 åren 𝗲𝗳𝘁𝗲𝗿 att CIA:s PM dök upp, så har termen använts 𝟮,𝟲𝟯𝟬 gånger, eller en gång i veckan.

Innan CIA:s PM kom ut, så hade Washington Post och New York Times 𝗮𝗹𝗱𝗿𝗶𝗴 använt ordet 𝗸𝗼𝗻𝘀𝗽𝗶𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀𝘁𝗲𝗼𝗿𝗲𝘁𝗶𝗸𝗲𝗿 förut. Efter CIA:s PM kom ut, så har dessa två nyhetstidningar använt termen 𝟭,𝟭𝟭𝟴 gånger. Givetsvis så används alltid dessa termer i ett sammanhang där de fick ‘konspirationsteoretiker’ att verka vara mindre intelligenta och mindre rationella än människor som okritiskt accepterade den officiella förklaringen för stora händelser.”

—Kevin R. Ryan, 2012

Men då kanske några av er tänker att småskaliga konspirationer som planerats av regeringar kanske existerar, men inte kan väl storskaliga sådana göra det?

Låt mig presentera er för 𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗡𝗼𝗿𝘁𝗵𝘄𝗼𝗼𝗱𝘀 som var en falskflagg där USA:s regering skulle iscensätta ett terrorangrepp mot sin egen befolkning i Miami, vilket man därefter skulle skylla på Kuba. Detta för att ha en ursäkt att själva sedan attackera Kuba och avsätta Fidel Castro:

..Och detta är endast de dokument som blivit officiella för allmänheten via Freedom of Information Act.

”Vi vet att vårt desinformationsprogram är fulländad när allting den Amerikanska befokningen tror på är falskt.”

—Citat av CIA-chef, Willian Casey, i Vita Huset, 1981

(Källa: Boken ’October Surprise’ av Barbara Honegger, Reagan-administrationen)

Quora tog bort Barbara Honeggers vittnesmål på deras hemsida.

Men någon gjorde en backup.