Innan jag börjar denna förklaring vill jag poängtera att det som vanligt inte finns en “speciell lära”, “teknik” eller något som helst annat som kan ta bort det faktum att vägen att komma i kontakt med dig själv går genom ditt eget hjärta och det liv du själv lever och upplever. Det är inget någon i hela universum här eller bortom kan skriva en absolut bok om. Det vi kan göra är att komma på knep, trix och goda råd för hur man gör detta! De 4 elementen kan tacksamt användas för detta.

Jag tror att de flesta någon gång hört talas om de 4 elementen. De är omåttligt populära, och även den som inte aktivt stött på de 4 elementen hittar dem representerade i en vanlig spelkortlek där de utgör de 4 sviterna.

Det finns en någotsånär överenskommelse om vad de 4 elementen står för:

Eld– Vilja

Vatten – Känslor

Luft – Tankar

Jord – Det praktiska/fysiska

Du kommer kunna läsa om vart och en av dessa element och vilka områden de representerar i artiklarna med dess namn. Men här ska jag ge en kort introduktion om hur man kan använda dem i arbetet med dig själv.

Lite kort kan man säga att de 4 elementen inbegriper de viktiga områden du tar hänsyn till i arbetet och förståelsen av dig själv:

Eld – Utveckla dig Själv

Vatten – Känn dig Själv

Luft – Förstå dig Själv

Jord – Var dig Själv

Eld

Är en symbol för livet och livskraften. En mer korrekt symbol är en gren med grönskande blad, som representerar växande liv, livets utveckling, och den livskraft och princip som driver livet.

I detta område lär vi oss att komma i kontakt med vår livskraft som är detsamma som vår vilja.

Alla förstår säkert vikten av vår egna vilja. Med en stark vilja kan ingen putta ner oss och ingenting stoppa oss. Med en stark vilja kan ingenting få oss att tappa modet. Vi vågar stå på oss i vår sanning och integritet och vi kan agera som en lysande eld för andra.

Utan denna kontakt med din livskraft och vilja, spelar de andra elementens områden egentligen ingen roll. Alla känslor blir hopplöshet, alla tankar en repetition utan inspiration och kreativitet, och jordelivet ett kämpande och ett måste.

Om du inte är i kontakt med din vilja kommer du sakna energi att göra något. Du kommer heller inte veta vart du ska, eller vad du ska göra för det är ingenting du vill. Risken att inte vara i kontakt med sin egen vilja, är att man följer någon annans, och då splittrar vi oss själva. Våra känslor och tankar ska inte styras av någon annans vilja. Ett stort fokus, och ett smart fokus vi kommer att ha, är att de områden som elementen representerar ska vara integrerade i oss själva. Din vilja, dina känslor, dina tankar och hur allt yttrar sig uttryckt på Jorden är från dig av dig.

Viljan är alltså oerhört viktig som din egna motor som tar dig framåt. Och ju starkare “motor” desto större kapacitet har du att framhäva dig själv, hur du än väljer att ge ditt liv uttryck.

Med frivillig energi har du kraft och motivation att göra saker, men utan motivation finns ingen energi eller rörelse.

Det är enkelt att besegra någon utan vilja, för denne har redan besegrat sig själv.

Här kommer vi öva i att få tillbaka vår livskraft och vilja! Om det är enkelt att besegra någon som inte är i kontakt med sin vilja, kan jag lova att det är omöjligt att besegra någon som är det! Eld står för dig och din utveckling i ett liv som är oändligt.

Eld – Utveckla dig Själv

Vatten

Vatten handlar mycket riktigt om känslor. Det finns en stor debatt om huruvida man ska följa sina känslor eller sitt huvud. Vad tror du?

Jag menar att alla element kan vara och bör vara i balans inom dig. Men det kan lätt bli tokigt. I eld förklarade jag att vi kan splittra oss själva om vi inte känner vår egen vilja och följer någon annans vilja. Gör vi det, blir det svårt att integrera elementen inom oss.

På samma vis kan känslorna förvirra och splittra dig, om det de talar om för dig inte är sant. Hur kan det komma sig? Känslor kan “kidnappas” i fel miljö och bli missriktade. Om din vilja inte är stark, kan du känna dig håglös och modstulen och nedstämd. Du kan nu tolka dina känslor som att “hela världen är dålig och det är därför jag känner så här”. Om dina tankar (som vi kommer till i luft) gör att du lever i en illusion, så kommer dina känslor reagera lika starkt på illusionen som de skulle gjort på något verkligt. Men känslorna ger dig alltid en stark ledtråd. Om du inte känner dig bra, så vet du med all säkerhet att någon av de andra elementen inte är i balans. Vatten reflekterar.

Det går att säga att dina känslor är beroende av de andra elementen och de områden de representerar; alla element är helt enkelt beroende av varandra. Obalanserade element påverkar de andra elementen negativt, men de lyfter varandra när de är positiva.

När vattenelementet stärks, så trumfar dina känslor alla övriga områden och säger ifrån. Du struntar i vad “logiken” säger, eller om viljan sviktar, din kärlek får dig att fortsätta och ger dig mod. I samma stund som ditt hjärta vaknar till stärks även de andra elementen. Din vilja vaknar till, och ditt huvuds illusion får ge vika.

Vi ser tydligt hur viktig känslorna är. Utan dem finns ingen kännedom om vad liv är – egentligen. Lite enkelt kan man säga att det spelar ingen roll hur stark vilja du har i ”eld”, om du inte har någon djupare förståelse över syftet med din väg och ditt livsöde. Med dina känslor “vet du”, något dina tankar inte ens kan förklara. Det är också bara dina känslor som kan bryta igenom dina tankars illusion. Samma bedrift med ditt huvud skulle ta en oändlig tid, om det någonsin inträffade.

Hur kommer jag i kontakt med mina riktiga känslor som inte är korrumperade av världens illusion? Det enkla svaret är – ärlighet. Något som illusionen bryts ner av. Här kommer vi öva på att läka den “ursprungliga relationen” till oss själva, varandra och livet. När känslorna är läkta får de din vilja att brinna, de korrigerar dina tankar som ställer sig i sanningens tjänst, och de när Jorden och älskar livet såsom alltid var menat.

Vatten – Känn dig Själv.

Luft

Luft berör våra tankar, och kanske mer exakt våra tankekoncept.

När “vilja” och “känsla” är något vi aktivt vill komma åt, kanske vi förväntar oss att vi ska göra något liknande i luftelementet. “Susann, hur ska vi komma till kärnan av våra tankar!?”

Men, i luft finns det faktiskt inget vi vill komma åt. Jaha säger ni, då struntar vi att arbeta med detta element vad skönt!

Nä, riktigt så enkelt är det inte 🙂 Här arbetar vi på att sätta våra tankar i balans. Det är dina tankar som skapar den verklighet du upplever. Dina tankekoncept är dina vägar och byggnader. Ditt fel är inte att du tänkt för mycket, eller tänkt för lite, du har på ett vis missbrukat tankarna genom att låta dem reflektera den illusion du själv byggt upp.

Arbetar vi på detta element vaknar vi upp. För arbetet med detta element innebär att vi raserar de tankekoncept vi håller som upprätthåller denna illusion.

Kom ihåg vad jag sagt tidigare. Varje element kan hjälpa de andra elementen, eller stjälpa dem. Luftelementet kan ta över och kidnappa både vår vilja och våra känslor. Varför? För om du lever i en illusion kommer dina vilja och vad du försöker gå efter vara lika missriktat som dina känslor för din illusion. Men luft kan även hjälpa de andra elementen. När luften är ren, skingras det som håller dig ifrån din rena vilja och dina ärliga känslor.

Så stark är luft.

De andra elementen kan hjälpa dig i luft elementet. Både din vilja och ditt hjärta kan bryta igenom dina tankars villfarelser och den illusion du byggt upp.

Luft porträtteras ofta i former av ett ”svärd” eller en ”våg”, och det är passande. För vi borde betrakta våra tankar och uppfattningar som vi betraktar ett svärd – varligt. Vågen i sin tur väger samvetet mot en fjäder.

I luft övar vi på att vara medvetna om våra tankar, och vi lär oss om våra tankars fulla potential.

Luft – Förstå dig Själv

Jord

Jord. Det praktiska, det fysiska, det vi kan se och ta på – utsidan. Det som många må kalla ”den verkliga världen” och det vi verkar i, är kanske det största missförståndet av dem alla. För det är inte på utsidan som vi verkar, utsidan är redan ”verkad” utsidan är ”resultatet”.

Det är i min mening den största anledningen till varför människor känner sig maktlösa. De tror att allt som sker, och allt de kan göra, är beroende av de rent fysiska, praktiska saker de kan förändra på sin utsida.

Men det är inte sant. Utsidan visar resultatet. Det som syns och finns där är resultatet av vad vi redan gjort.

Allt som skapas, skapas innan. Eld, Vatten, Luft, eller med andra ord, din vilja, din känsla och din tankeinsikt har redan lagt grunden till allt ditt resultat. Jag vill gå så långt och säga att det är omöjligt att skapa något på utsidan som du inte skapat på insidan först. En människa som inte är öppen för kärlek kan leta världen runt utan att någonsin finna den på utsidan.

Vi ser även detta på hur elementen påverkar varandra. Jord påverkar inte de andra elementen ett dyft. Men de andra elementen påverkar Jord. Den enda påverkan du har från Jord – är det som redan skett. Ditt förflutna om du så vill. Det kan vara hur du föddes till Jorden, och vilka möjligheter eller utmaningar din kropp har. Vilken situation du föddes in i. Det du finner dig i, och måste hantera.

Och om du ser hur de andra elementen lyfter Jord, inser du plötsligt stora svar om livet. Med din “vilja” överkommer du allt i jordelivet. Med din “känsla” eller kärlek förlåter du allt på jorden och inget kan längre påverka dig. Med dina tankar upphör till slut jordens grundvalar och verkligheten speglar dig såsom du var innan korruptionen. Du inser att Jorden var ett resultat av dig. Och antingen fastnade du i det förgångna, din vilja gav upp, dina känslor hämmades, och dina tankar repeterade illusionen – eller så vaknade du upp, till nuet.

I Jord övar vi på flera saker.

Vi övar på att få en annan syn på vad verkligheten är och hur den fungerar. Vi övar på att inte vara maktlösa eftersom det inte är på utsidan som förändring sker. I Jord diskuterar vi allt som sker i våra praktiska fysiska liv, utifrån en förståelse där vi själva har mycket mera att säga till om än vad vi kanske trott.

Jord – Var dig Själv

Låt resan börja.