Så luft är våra tankar. Vad handlar våra tankar om? Luftelementet har liknats med ett “svärd” och en “våg” och elementet verkar mana till noggrannhet och rättvisa.

Om Eld är livskraft och vilja, det som gör att vi är igång och handlar, och Vatten vägen till en helhetsförståelse genom hjärtat och kärlek, så är Luft vägen ut ur illusionen genom att “tänka rätt”.

Som jag kommer att förklara så handlar det mindre om att aktivt “tänka rätt” än om att upphöra med falska sanningar och koncept inom oss.

Men, behöver jag ens mina tankar? Kan jag inte bara följa min blinda vilja eller det som känns rätt i mitt hjärta? Som du hör är viljan just “blind”. Tänk på vår unga Herkules som modigt störtar sig framåt. Är det modigt om man inte ens vet konsekvenserna av vad man gör? Men vare sig du aktivt använder din tankeförmåga eller inte, så tänker du hela tiden, även dina tankar som går undermedvetet på autopilot är i högsta grad relevanta. Det är summan av dessa tankar som skapar din verklighet.

I luft gör vi oss medvetna om våra tankar om oss själva och våra tankar om allting och vi lägger märke till hur de skapar ramverket för hela vår verklighet.

Har du någon gång “vaknat upp” och plötsligt insett att du hållit dig själv tillbaka? Du kan då ganska lätt föreställa dig att det inte är din vilja som gjort detta, eller djupet av dina känslor – utan dina tankar. När du har en “insikt” så är det som att denna uppfattning du hållit av någon anledning temporärt flyttat sig ur vägen, och då visar sig ett svar du innan inte hade och en väg framåt som tidigare inte var möjlig, för du hade interna uppfattningar som var som en mur.

Vad är tankar? Förutom de flyktiga tankar du tänker så är det alla koncept du skapat om dig själv och verkligheten, som alltihop är tankar om dig själv. Dessa bor i dig som “koncept”, “uppfattningar”, “trossystem”, “minnen” etc. Luftelementet visar på dina medvetna tankar, till och med dessa du burit på så länge att de blivit del av hur hela din verklighet upplevs; vad du kan och inte kan göra.

Varken eld “vilja”, eller vatten “kärlek”, kan förändra din verklighet om inte dina medvetna tankar ger med sig. Detta görs i luft. Därför blir arbetet i detta element mycket fokuserat på Sanning, som är ett nyckelord i luft. Sanning, och det praktiska arbetet med att rensa tankarna och uppfattningarna du burit på så att de är mer i överensstämmelse med den du är!

För hör och häpna. Den illusionsvärld vi tar del av beror inte på eld eller vatten, och inte heller jord. Illusionen finns i luft. Och lösningen finns i luft. Det betyder inte att man bara fokuserar på luftelementet för att vakna upp, utan arbetet i de övriga elementen bearbetar även en individs tankar. Gå tillräckligt nära kärleken i vatten, så kommer du inte stå för vissa tankar du tidigare haft och du kommer släppa dem automatiskt.

Likväl är tankarna där hela tiden. Det är dina tankeuppfattningar som kanske bromsar dig när du ska gå in i eld eller vatten. Du känner dig inte motiverad att göra något när du egentligen “vill”, för att du har vissa tankekoncept i dig som kanske säger att “du inte duger”, eller “det är farligt att göra misstag”. Samma fastnaglade tankekoncept kan även hindra dig när du egentligen bara vill förlåta och att allt ska vara bra. Du kan ha tankar som inte alls vill ge sig och förlåta, utan vill vinna och besegra den andre.

Så för att underlätta både framstegen i de andra elementen, och för att bearbeta den härva av lögn och illusion vi hamnat i, så arbetar vi medvetet med våra tankar. Helt enkelt genom att vara medvetna. Här kommer vi öva oss i att “lysa med ficklampan” på våra tankeformuleringar varje gång vi märker att något hindrar oss, och “rota upp” våra uppfattningar i dagsljus, ställa oss själva mot väggen och till slut hitta fram till tankegångar som är i överensstämmelse med dem vi är, det vi står för och dem vi vill vara. Och detta är görbart!

Beslut är också något som tillhör luftsfären eller tankesfären. Här kommer du också upptäcka något intressant kring det jag varit inne på tidigare om att “integrera alla element inom dig”. Precis som att eld kan splittra dig om du följer någon annans vilja, och vatten sänka dig om du inte förstår att vatten reflekterar din egen uppfattning om verkligheten och det är upp till dig att med vatten bryta igenom illusionen, så kan luft splittra dig genom att upprätthålla tankar som inte är förenliga med ditt hjärta och din vilja. Eller med andra ord, upprätthålla en illusion som aldrig kan integreras med övriga element om de inte ska sätta dig i ett väldigt olyckligt tillstånd – det tillstånd vi ungefär lever i här. När elementen är integrerade kommer luftelementet vara harmoniserat med de övriga elementen. Du kommer här märka hur lätt det är att fatta beslut, hur behärskad du känner dig i varje situation i livet för du vet exakt hur du ska hantera det. Hela du är enad. Men märker du istället att du har svårt att fatta beslut för din vilja drar åt ett håll, dina känslor är olustiga, och det praktiska underlaget rörigt och du kämpar med att tänka “logiskt”, så är lösningen att bli mer integrerad i dig själv genom att börja stärka de olika elementen.

Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Man behöver inga komplicerade kunskaper, förkunskaper, resurser eller dylikt för att arbeta med sig själv. Man behöver bara leva. Och läraren finns där med dig varje dag i ditt liv. Den är där varje gång du pratar med en annan människa, den är där när du tänker eller gör den minsta handling. Den är där när du drömmer, den är där när du älskar eller är rädd. I varenda upplevelse lär du dig om vad du kan och ännu inte behärskat. Och det är därifrån vi utgår i all vår gemensamma förståelse för att komma tillbaka till dem vi är. Att vara medveten i sitt lärande är ett bra sätt att använda luftelementet konstruktivt!

Luft till skillnad från de andra elementen kan inte definieras i termer om stark och svag, väl, det kan kanske ingen. Det är inte önskvärt att ha ett “starkt” luftelement om det bara innebär att de illusioner vi har är extra starka och tåliga. Istället kommer jag prata om huruvida du i luftelementet lyckats behärska dina tankar så att de i större utsträckning reflekterar sanningen i vatten. Så här påverkar luftelementet de övriga elementen:

Eld:

Balanserad luft gör att din viljekraft kan användas konstruktivt. Du kommer inte självsabotera lika mycket, för dina tankar är inte i krig med dina känslor. Med detta vill jag klargöra att dina tankar i sig “aldrig har rätt” i det att de är ett självmedvetenhets-verktyg, och aldrig ska vandra ifrån det svar som den reflekterar i rent vatten. Så när dessa är i balans, så kan en människas vilja användas konstruktivt.

Ett obalanserat luftelement gör att du kommer känna dig arg och frustrerad. Världen tycks arbeta emot dig. Fast i själva verket är det dina tankar, och det faktum att de reflekterar illusionen och tvingar dig att kuva dig själv och din vilja och livskraft efter den, som gör dig arg och frustrerad. Livet kommer kännas som en kamp med motstånd.

Vatten:

Balanserad luft har lagt sig i vattnets tjänst. Det vill säga, dina tankar och uppfattningar reflekterar helheten såsom den är. Detta gör dig vis. Dina känslor är balanserade liksom dina tankar, analyser och din förståelse.

Obalanserad luft är i krig med kärleken. Helt enkelt för att ju mer vattenelementet öppnar sig, desto mer måste huvudets illusioner ge vika för sanningen. Vissa har kallat detta för “Domedagen”, där “Gud” ger sin dom och avgör de rättfärdiga mot de som inte är det. Det är en dag många fruktar för sina “synders skull”. Allt detta är överdriven drama inför den kris vi möter när vi konfronterar våra egna missförstånd och dumma tankekoncept vi hållit fast vid, när vi inser att det serveras varm choklad och att vi varit ute och cyklat rätt rejält. Ja, pansarvagnarna var en ganska korkad idé. Det är bra när vatten väl bryter igenom illusionen. Men fram tills dess kan du vara den som kuvar kärleken, och vägrar se helheten, för helheten ger dig svaret, och i vårt splittrade tillstånd skyr vi svaret.

Jord:

Balanserad luft gör att ditt jordeliv går smidigt. Helt enkelt för att det innebär att dina tankar reflekterar sanningen, vilket också innebär att ditt vattenelement är starkt. En vis människa bygger inte upp fler illusioner, utan skingrar dem. Du kommer vara den typiska hjälparen som inte kan rå för att se hur galet allt blivit egentligen. Människor måste sluta strida, sluta slå på varandra, sluta dra sig ifrån varandra, sluta föra krig mot livet. Allt detta syns klart, och denna människa kan erbjuda mycket hjälp till sina medmänniskor.

Obalanserad luft är tyvärr den typiskt sovande människan. Det är människan som är fast vid TV-apparaten och som tar in allt det de säger på nyheterna. De kan inte verifiera det som sägs, bara reflektera och upprepa det som sägs. Kom ihåg vad jag sagt om att luftelementet kan kapa de andra elementen och dominera dem. Din vilja och dina känslor blir missriktade i luftens illusionsrike. Det nyheterna säger du ska hata, det hatar du. Eftersom vattenelementet är kuvat, så är allt det står för kuvat. Det är i vatten vi ser “helheten”. Detta kan en människa med obalanserad luft inte ta in, och motar bort det lika envist som denne håller fast i luftens illusion.

Efter du läst detta hoppas jag att du insett hur viktigt det är att luftelementet inte får vara förhärskande i ditt liv. Luft behöver reflektera vatten för att människan ska vakna upp från sitt fängelse och sin illusion.

Gå till tråd i forumet för LUFT elementet