Den sista av elementen är Jord. Nu har vi gått igenom Eld “vilja”, Vatten “kärlek” och Luft “tankekoncept”. Vad är då Jord? Jag har skapat en fras för vad varje element innebär. I Eld “utvecklar vi oss själva”. Det är passande för utveckling är framåtskridande, och det är med vår vilja vi rör oss och växer. I Vatten så “känner vi oss själva”, för det är när vi öppnar våra hjärtan och kommer i kontakt med helheten som vi vet svaret, som även är svaret om oss själva. I Luft så “förstår vi oss själva” genom att luft representerar vår självmedvetenhet, och det är när vi konfronterar våra tankar och erkänner vad som är en illusion och vad som inte är det, som vi förstår.

I Jord “är du dig själv”. Jord är resultatet, manifesteringen av dig själv. Det enda element du inte gör någonting i, är Jord.

Nu blir många förvirrade. “Vad menar du?” “Jord är den praktiska, fysiska verkligheten jag lever i, det är ju där jag gör saker, resten är ju bara tankar och känslor”.

Många människor beter sig som att de andra elementen eller områdena inte fanns, och det enda som finns är den konkret fysiska utsidan där vi handlar, verkar och får saker att hända.

Men utsidan är redan “händ”. Utsidan är redan “resultatet”. Du kan inte förändra din verklighet genom att försöka förändra utsidan. Lika litet som du kan gnälla på ett resultat. Du kan bara försöka igen för att få ett annat resultat, MEN du kan lära dig av resultatet, vilket är en annan sak.

När du kollar på delarna i ditt liv, eller för all del det som händer på utsidan så var inte ledsen.

Utsidan visar inte världen såsom den är, den visar resultatet av vad du skapar.

Utsidan är passiv. Den visar de handlingar alla av oss redan gjort.

Det är elementen eld, vatten och framförallt luft som skapar din verklighet.

Så när människor säger “Se på utsidan, detta är verkligheten”, så är det ett påstående som är helt irrelevant och falskt. Utsidan är ingenting. Men människor skriver historieböcker och studerar Jorden och berättar “hur den är”. Vi beter oss utifrån “Hur den är”, vi sparar minnen och behåller dess historia som koncept och sanningar.

Finns det någon människa, som någonsin lyckats säga en enda helt konkret sak om utsidan som inte har kunnat ifrågasättas och senare visat sig inte vara sann. Eller, när alla andra synvinklar läggs till saken blir något helt annat.

Åskåda utsidan utan att gå in i automatiska känslor och reaktioner. Du känner inte dina känslor och du reagerar inte så som du gör på grund av hur utsidan är, utan på grund av dina tankar.

Finns det inga möjligheter på jorden? Trycker världen ner dig? Eller har du ingen vilja, och är en slav under dina tankar som håller dig nere? Och om du kan se att det är ett problem du har, vad händer om alla i världen har samma problem? Alla känner sig nedtryckta och motarbetade och säger att världen är kass? Men världen, jorden, är oskyldig. Passiv. Vad är det som händer inom människan? Vad händer inom dig?

Så finns det något vi tränar i Jord? Konsten att vara. Att vara oss själva. Vad betyder det? Det betyder att förbli sig själv oavsett yttre omständighet.

Detta är egentligen en form av disciplin. Jag menar inte att du ska vara stoisk när allting stormar, jag menar att du ska börja se på utsidan inte som något du ska fly ifrån eller behaga eller något sådant. Jag menar att börja “äga dig själv”.

Personlig integritet är något vi fått höra är oerhört viktigt för att inte bli utnyttjad eller manipulerad. Men för att uppnå denna personliga integritet behöver vi verkligen checka med alla element och veta att de står enade. Vi kan ta allt vi har att göra med på utsidan, vår praktiska värld, som exempel. Pengar till exempel finns på utsidan, och om vi jagar dem för jagandets skull kan vi fråga oss om det är en skapelse vårt hjärta står bakom, eller vår rena vilja, om det inte är det så är frågan varför det har gripit tag om oss så. Eller om man tycker det är bra att använda pansarvagnar och vapen på folk kan man också fråga sig om det är en skapelse från ditt hjärta och din rena vilja, om det inte är det, varför tycker du då att det är en bra idé? Bit för bit kan vi dissikera med ärlighet och öppenhet i eld, vatten och luft.

Jorden är en träning för oss att komma i kontakt med oss själva, vilket vi gör genom medvetenhet. Du behöver bara åskåda sak för sak medvetet, och svara på frågan om just du står för detta eller inte, för att börja vakna upp. För om du bara gör något på utsidan, i jordelementet, på autopilot, räknas det lika mycket som ditt egna val. Det är luftelementet som gör att du till synes kan handla utan att vara medveten, för du kan styra dig själv på autopilot genom dina tankekoncept. Och gissa vad? Du kanske inte är medveten om det, men någon gång formulerade du vart och en av dessa tankekoncept vilka de än är. Vare sig det var valet att lyssna på vad andra säger på TV istället för att följa dig själv, eller alla dina otaliga uppfattningar du har om dig själv och hur de må påverka dig.

Så i Jord skapar du inte, men du åskådar verkligheten av din skapelse.

Så när du ser ut i världen och tänker hur fel allting är, eller när du undrar vad du ska göra med ditt liv, så kan det vara så att du alltid tänker utifrån vad du rent praktiskt och konkret måste göra. Men pausa ett tag, se på bit för bit av den, och fråga hur det står i relation till din vilja och ditt hjärta, och känn därefter in vad din vilja och ditt hjärta skulle vilja skapa istället. Då kommer du få höra förslag inifrån som du kanske inte var beredd på, men som kommer förhoppningsvis gripa tag i dig på ett sätt du inte kan säga nej till, och då förändras världen på riktigt.

När vi åskådar utsidan eller våra liv, behöver vi bara objektivt åskåda det och fråga oss själva om resultatet, “varandet” är dem vi verkligen är. Känner du att så inte är fallet så våga definiera det som är rätt för dig. För om du bara går med på allting det som är på utsidan, inte för att det gör dig lycklig eller någon annan lycklig, så kan det inte leda till lycka. Det är det enda jag kan säga. Om du inte kan rada upp en enda anledning till varför du gör det du gör, så kan det inte leda till något lyckligt. Det är då vi utvärderar våra tankar och uppfattningar vi intalar oss själva. Det är då vi öppnar vårt hjärta och kommer i kontakt med vår vilja och tar nya tag.

I jordelementet pratar vi om hur vi känner inför det som händer på utsidan eller i våra egna praktiska liv och hur det känns rätt för oss att hantera det. Och vi börjar göra det utifrån inställningen att det fysiska är helt oskyldigt, och att det är oss själva, vår vilja, vårt hjärta och framförallt våra tankar som definierar vad utsidan är. En nuvarande relation är ett resultat. Ditt hem just nu är ett resultat. Din sinnesstämning just nu är ett resultat. Du kan med nycklar i handen korrigera varje enskilt område så att resultatet överensstämmer med dig.

Du får lära dig att du aldrig är maktlös. Inte på denna Jord eller någon annanstans. Kan jag få dig att tro på detta i alla lägen oavsett? Du är aldrig maktlös, men din makt kan aldrig bryta mot lagen. “Lagen” står över allas makt.

Men, det är enbart när vi inte förstår, som vi försöker gå emot lagarna och harmonin, och blir frustrerade att det inte fungerar. Väl, tacka Gud att det inte fungerar! Om du fått igenom din vilja så att det bröt mot livets harmoniska lagar då hade vi alla varit körda 🙂 Så när du känner dig maktlös, vad är det som händer, vad försöker du göra?

Försöker du få ditt barn att inse att han håller på att utsätta sig själv för fara, men du känner dig oförmögen att göra något åt det om du inte ska tvinga honom på något sätt? I stort sett alla relationsproblem går att lösa om man börjar med att plocka bort sin egna rädsla i dem. Med rädsla vill vi alltid gå in och kontrollera, och för att hålla oss lugna gärna få utöva total diktatur mot våra medmänniskor. Men det går inte. Lagen om fri vilja, som vi kommer prata mer i med allt som berör Elden, och lagen som kärleken rår över hjälper oss att förstå hur denna situation kan hanteras. Du kommer inte längre känna dig maktlös. För din maktlöshet kom sig av att du inte förstod lagarna du verkade i.

När mer känner du dig maktlös? Att andra inte lyssnar på dig? Att andra inte älskar dig? Att du har för lite pengar för att göra det du behöver göra? Att världen är i krig?

Vad mer? För oavsett vad du känner dig maktlös i att förändra, på det vis du skulle vilja förändra det på, så är jag och hela världen glad, och det ska du också vara, att det inte går vägen. Om du känner dig maktlös för att ingen lyssnar på dig, vad är lösningen? Skaffa så stort ljudsystem att alla måste lyssna vare sig de vill eller inte? Försöka förklara för allihopa att om de bara hade förstånd så hade de lyssnat?

Förstår du vart jag vill komma, oavsett hur vi lägger upp det, så skulle ett dylikt förfaringssätt göra angrepp på dina medmänniskors fria vilja. Så här går vi in i det fysiska “jord” problemet och identifierar att lösningen ligger i en större kärlek. Varför det? För att vi har lärt oss i vatten elementet – kärlek, att du når ut till dina medmänniskor genom kärlek. Kärlek går inte att fejka, du måste osjälviskt vilja lyfta dina bröder och systrar, och dig själv.

Vad gäller de andra fysiska “maktlösheterna”. Att andra inte älskar dig? Det är enbart möjligt att så är fallet om du inte älskar. Du är inte maktlös, lösningen är fortfarande inte att förändra någon annan. “Har du för lite pengar för att göra det du behöver göra?” Omöjligt. Lagen fungerar så att det kreativa som ska göras kommer inifrån först, därefter manifesteras “kroppen” till denna skapelse. Varje sak som initierats på detta sätt har rullat ut naturligt. Jag har däremot sett de som haft oturen att ha tillgång till stora fysiska resurser, inte känt till att det yttre fysiska är ett resultat och att man inte kan börja där, byggt upp det fysiska först, och sen stått där med en tom byggnad eller internetsida eller företag – utan innehåll. Därefter kommer bara manipulation för att försöka få någon intresserad av något som egentligen inte finns. Så behöver du verkligen pengar för att förverkliga dig själv?

Hur är det med krig? Känner du dig maktlös att stoppa den dumma världen från att kriga? Hade du makten att göra det, hur hade du gått till väga. Skulle du tålmodigt prata med var och en och utgå från att alla kommer komma överens med dig och hålla med dig om allt du har att säga för att du helt enkelt har rätt i allt? Eller skulle du tröttna när första bästa människa inte höll med dig och börja binda fast människor vid träd så att de åtminstone slutar bråka fysiskt. Skämt åsido, väl jag skämtar inte, jag försöker bara visa livet såsom det är.

Allihopa av oss har samma makt. Det finns ingen i hela universum här och bortom, som kan bryta mot lagen. De som saboterar för människan saboterar mot sig själva, de kan inte tjäna på det, ingen kan det. När du tänker dig de mest suraste väsen som saboterar för människan, så är de just det, inga lyckliga varelser. Utan varelser med självförakt, självhat, rädsla, kontroll. De kommer leva i en värld där de är de ohyggliga förövarna som misshandlar oskyldiga offer. Varför? För att allt är du. Livet är till för dig. Du är hela tiden i en upplevelse av en relation till dig själv. Du ser just nu hela dig, och din relation till dig själv – vilket vi ska prata mer om i vatten. Så om det ska finnas en ohygglig förövare så måste dess motsats också finnas. Det är inte så att en förövare dyker upp och så blir vi alla offer. Förövaren och offret dyker upp samtidigt. Förövaren blir inte fri innan han slutit sams med offret, och offret slutit sams med förövaren. Individen är integrerad igen.

Men låt oss inte göra det för komplicerat. Tvärtom. I Jord elementet kommer vi ta upp allt som hör det praktiska livet till, vårt varande, och så gott jag kan ska jag guida hur kunskapen i elementen eld, vatten, luft; eller vilja, kärlek och sanning, kan lösa varje “maktlöst” problem.

Så här påverkar jordelementet de övriga elementen:

Inte ett dyft. Det är de andra elementen som påverkar jord.

Gå till tråd i forumet för JORD elementet