I elementet eld är fokus på att Utveckla dig Själv. Här börjar gnistan till liv. Vad är det som driver mig? Varför ska jag framåt? Varför har jag vilja? Varför är jag här? Vad ska jag göra? Vad kom jag hit för att fullborda?

De 4 elementen är välkända inom Tarot, där just eldelementet ofta representeras av “stavar”. En mer korrekt benämning är en trädgren med löv som representerar “liv”.

I tolkningen av gammal mytologi har elden misstolkats som just fysisk eld. När Prometheus stjäl elden från gudarna till människan så har moderna forskare tolkat det som fysisk eld.

”Eld är viktig för liv för med den kan människan värma sig själv och laga mat”. Nej, elden står för själva ”livet”, ”livskraften”. Det som gör att du har egen vilja och lever. Det som gör att en ”AI-robot” aldrig kan vara liv, och aldrig inneha denna ”eld”.

På så vis representerar ”elden” denna livskraft, detta “Jag Är”. Livsprocessen som både är du och som följer dig genom all din resa till din självmedvetenhet och fullbordan.

Det är “dig själv” du upptäcker längs denna resa, och livsguidens röst är du själv.

Elden är väldigt simpel. Det är vad du känner som din VILJA. En bra arketyp för denna råvilja är Hercules. En ung man som är villig att ta sig an allt. Det spelar ingen roll ifall han inte vet hur allt fungerar ännu, han kommer bara köra. Han är inte elak, bara oerfaren. Han är förlåten sina misstag, för han menar väl. Han är på väg åt sina drömmars mål, även om han inte riktigt vet vad det är.

Detta är individen som säger “ryck upp dig! Det finns alltid en lösning!”, “Häng inte läpp, det finns mycket att leva för!”, “Kom igen nu, du klarar det!”. Evigt optimistisk och full av energi. Och har den individen fel? Med ständig energi och framåtanda så leder vägen alltid framåt, misstagen ses inte som misstag för vägen framåt var en vilja och individen räknade med att inte veta hur saker och ting fungerar utan använde sin energi till att pröva sig fram. Livet är ingen tävling, och det är därför “alla kan” för man kommer på hur det fungerar till slut.

När vi arbetar med “elden” – det vill säga vår livskraft – så är vi i ett flöde där vi bejakar oss själva. Vi lever. Den starka viljekrafts människan är ständigt optimistisk och full av energi. När vi inte lever blir vi deprimerade för det är meningen att vi ska leva.

Disney’s Hercules är en varmhjärtad genuin människa med god intention. Ja, han kommer inte ge upp, han kommer använda “luft” och disciplinera sina tankar till uppgiften, han kommer försöka göra det goda och inte såra någon genom den förståelse han har av sitt hjärta som hör till “vatten”, och han kommer manifestera resultat i “jord” som kommer representera det bästa och innerligaste av hans förmåga.

Men, han kan inte rå för att han inte har mer förståelse i “vatten” än vad han har. I eld kommer vi i kontakt med vår vilja och livskraft. Men den behöver riktning, förståelse och djup. Lite taskigt uttryckt kan man säga att i eld får du muskler men inte förstånd och kännedom. Förståndet och kännedomen kommer av själva resan. Och den resan vidrör de andra elementen. Utan vatten ser vi i eld inte “helheten”, och utan ett syfte kan vår viljekraft svika, vi har inget “varför”, förutom mål som att överleva, eller sträva efter själviska syften.

Oavsett vad behöver du eld. Resan kan inte börja om du inte först väcker din livskraft. Resan tar inte sin början om du är deprimerad och inte har energi, om du inte känner en vilja att göra något, om du inte tror på dig själv och inte finner energin eller motiveringen att ta fart och gå framåt. – Och precis allt det ska vi öva på och få igång när vi arbetar med allt som hör till elementet eld!

Alla element kan förhöja kvalitén i de andra elementen, eller sänka den beroende på i vilken harmoni de är.

Så här påverkar eldelementet de övriga elementen:

Vatten:

En stark vilja kommer skänka hopp till alla dina känslor. En stark vilja ger dig moral att hålla hoppet uppe oavsett vad som händer. En stark vilja gör det lättare att ta fram dina ärliga känslor.

En svag vilja sänker ditt humör, får dig att “tappa hoppet”. Du kan känna dig modstulen, nere, deppig. Det kan kännas “hopplöst”. Du saknar kanske självförtroende och tror inte på dig själv. Känslor kan söka “trösta dig” så att du kan återfå din vilja.

Luft:

En stark vilja bryr sig inte om vad som “går eller inte går att göra”, den gör det ändå och lyckas till slut. En stark vilja bryter igenom vad som går och inte går att göra, eftersom tankarna som definierat det ofta är en illusion.

En svag vilja blir slav under tankarnas illusion. Tankarna får heller ingen förmåga att bli fria. Viljan styr kreativitet. Nu blir tankarna “döda”, “mekaniska”, de upprepar och härmar, de reflekterar den illusion de redan byggt upp. Här blir du olycklig, för du känner dig instängd i en hopplös värld. Det är därför det är så bra att känna till elementen, för då vet vi metoden ut.

Jord:

En stark vilja gör att du besegrar kroppens svagheter, och jordens “begränsningar”. Med en stark vilja är livets problem och motstånd enbart en “challenge” som du gladeligen tar dig an. Det är här ditt liv blir ett äventyr, och du nästan hoppas på motstånd så att du kan visa dem vem du är! Du vet att du lyckas till slut.

En svag vilja i jord gör livet till ett “måste”. Du släpar dig fram, och du gör det du känner dig tvingad att göra. Du kan känna dig förbisedd och att andra inte gett dig en chans, du kan känna dig arg och besviken på livet.

Nu har du utgångspunkten för vad vi arbetar med i Eld – Utveckla dig Själv

Gå till tråd i forumet för ELD elementet