Får man någonsin känslan av att arbetet med sig själv är som en djungel, så finns det en viktig utgångspunkt man kan utgå från. 2 olika tillstånd som människan pendlar mellan. För att göra det enkelt låt oss kalla dessa tillstånd Egots tillstånd och Hjärtats tillstånd.

För att hänvisa till elementen som jag hoppats att du gjort dig lite närmare bekant med under fliken “Din Utveckling”, så är Egots tillstånd det tillstånd som är falskt, vårt splittrade jags påhittade illusion genom vår perception. Egots tillstånd styrs genom luftelementet.

Hjärtats tillstånd är verkligheten. Det är livet som vi kan ta in när egot inte lägger sig i. Det är ett tillstånd som är evigt och oförstörbart. Det är kärlek, gemenskap och liv.

Men förmågan att vara i hjärtats tillstånd utmanas så snart vi bygger murar mot livet som sker redan tidigt när världen vi föds in i redan är så splittrad som den är; och vi glömmer oss själva och försöker anpassa oss till den.

Världen vi växer upp i lär oss att skydda oss från dåliga människor och att vara rädda. Prioritera oss själva, tävla mot andra, och söka bekräftelse genom onaturliga saker som titlar, pengar eller vad mer som har getts värde.

Inget av detta har riktigt värde; ett barn vet detta.

Vi hamnar i ett val. Att tilltala den splittrade världen och själv leva som en splittra däri – egots tillstånd. Eller, att sluta falla in i den falska drömmen och behålla oss själva och den kunskap vi har redan som barn; behålla hjärtats tillstånd.

När vi agerar från egots tillstånd, och väljer att se världen genom dess ögon, sviker vi oss själva.

I hjärtats tillstånd befinner sig det manliga och kvinnliga i perfekt integrering. Dessa polariteter är integrerade inom dig, och sätter dig i kontakt med Gud, vilket är du själv. Gud i sin tur har jag många gånger beskrivit som “vad ditt hjärta skulle säga om du hörde det prata”.

Hjärtat är allt, eftersom tillståndet i sig är alltings centrum. Allting emanerar från detta centrum. Varav jag också döpt min kanal efter det – Light at the Center. Det är allas tröst, för varje människa har ett hjärta, som representerar att ‘du är en lika mycket värd skapelse som alla andra skapelser’ självemanerad från allt som är och någonsin varit, det vi alla är. I varje människa finns skapelsens centrum, eftersom vi alla är skapelsen.

Allt du ser omkring dig är din skapelse. Enda anledningen till varför du inte känner det så är för att du sett dig själv som separerad från liv, och därmed heller inte känner dig som skapare av allt det du ser.

Hjärtats tillstånd är den Ursprungliga Relationen som jag beskrivit, så som den var från början. Innan människans fall. Hjärtats tillstånd är också det jag beskrivit som “Den hela Glasrutan”.

Men genom fallet och människans separation med sig själv så föll människan till det tillstånd som jag här kommer kalla Egots tillstånd. Det är här människan blir en främling till sig själv och livet, ett tillstånd jag också liknat med “Glasskärvans tillstånd”.

Jag utgår från att de som läser detta antingen letar efter nycklar för att må bättre, för att vakna upp från denna verklighet, eller för att hitta en lösning på det som händer i världen nu. Lyssna då på detta. Du behöver bli medveten för att börja må bra, för att vakna upp och för att lösa utsidans problematik. Att vara medveten innebär att förstå vilken av tillstånden du är i, och sedan medvetet börja lämna Egots tillstånd och välja Hjärtats tillstånd.

Egots tillstånd känns igen genom “kortsiktighet” samt “att det inte skapar” och har känslor som rädsla, ensamhet, utsatthet, ilska, skuld, ångest.

Jag har liknat detta tillstånd med “Häxan” i Snövit. En karaktär som bara tar från andra och inte kan skapa något själv. Eller rättare sagt, låter bli att skapa något själv. Upptagen med att få tag på mera saker åt sig själv, upptagen med att tävla mot andra om begränsade resurser. Kort sagt, ett tillstånd som dess motsatta karaktär “Snövit” inte känner till överhuvudtaget. För Snövit representerar hjärtats tillstånd. Hon behöver inte tävla mot andra om begränsade resurser, eftersom hon själv skapar.

Detta är något jag också pratat om förr och som jag kommer prata mer om här. Om du dömmer andra blir du själv dömd. Att fria andra är att fria sig själv. Eller med andra ord “du skriver regelboken i ditt eget rike”, och du kan inte skapa undantag. Det betyder, att om du tar från en annan, kommer en annan att ta från dig. Om du dödar för att leva, måste du själv dö. Helt enkelt för att du upplever din verklighet hela tiden i relation till dig själv. Du kastar en boll mot en vägg som bara kan studsa tillbaka till dig själv. Genom att ge andra evigt liv, är ditt liv evigt. Inte som en uppgörelse med en annan människa, eftersom alla är du själv, utan som ett evigt löfte till dig själv.

Dessa 2 tillstånd speglas även på utsidan som skillnaden mellan “naturen” och “staden”. Naturen som lever i hjärtats tillstånd och därmed lever för evigt och är i ständigt skapande och givande. Medan Staden eller det moderna samhället lever i Egots tillstånd, Häxans tillstånd, och inte skapar utan bara tar. Därmed så tar den döda staden från naturens eviga liv, för att resa sina döda byggnader. Det gör detta till inget liv finns kvar, eftersom det inte skapar själv.

Dessa två tillstånd kan inte existera samtidigt. Du är hela tiden i det ena eller det andra tillståndet. Jag vill påstå att allt vi gör från egots tillstånd är irrelevant. På så vis att egots tillstånd är beroende av att vi inte väljer hjärtats tillstånd, och därför bara har som prioritet att se till att vi inte går in i hjärtats tillstånd.

Så om du inte är medveten om denna, låt oss kalla det utmaning, kan du uppleva att du kämpar mot något som försöker sabotera, utan att veta om att det är du själv som vill skydda egots tillstånd från hjärtat som söker öppna sig.

Genom att vara medveten, och kännedomen om de 4 elementen är till en god hjälp här, kan du börja din ärliga strävan till dig själv med att tänka på om du arbetar utifrån egots syften, eller ditt hjärtas.

Dela gärna dina reflektioner i forumet 🙂